projecten 2022

  • We gaan een kunstwerk aanbieden aan de stad Leerdam - 2022 stond in het teken van het “JAAR VAN HET GLAS”. Internationaal wordt glaskunst extra onder de aandacht gebracht en worden allerlei initiatieven ontplooid. Dat bracht ons op het idee om aan  de GLASSTAD LEERDAM een kunstwerk inde openbare ruimte aan te bieden. Met de nadruk op glas uiteraard. We kwamen in contact met de […]