We gaan een kunstwerk aanbieden aan de stad Leerdam

2022 stond in het teken van het “JAAR VAN HET GLAS”. Internationaal wordt glaskunst extra onder de aandacht gebracht en worden allerlei initiatieven ontplooid. Dat bracht ons op het idee om aan  de GLASSTAD LEERDAM een kunstwerk inde openbare ruimte aan te bieden. Met de nadruk op glas uiteraard. We kwamen in contact met de kunstenaar Bouke Groen waarvan we boeiende werken in glas op internet hadden gevonden. Hieronder 2 voorbeelden.

Door allerlei omstandigheden is het project voor Leerdam vertraagd; we hadden het graag in het jaar van het glas gerealiseerd. Het ontwerp en de vergunning zijn rond en er wordt hard aan gewerkt om het voor de zomer van 2023 te kunnen plaatsen in het nieuwe park bij de Glasblazerij. Wordt vervolgd

 

 

http://boukegroen.nl