over de stichting

Algemeen

De Stichting Strand Links te Gorinchem is bij notariële akte van 16 juli 2013 opgericht. Met de oprichting van deze stichting wordt beoogd een instrument te vormen ter bevordering van kunst en cultuur.

Transparantie en het non-profit karakter van de activiteiten van Strand Links worden gewaarborgd door de rechtsvorm van een stichting.

Doelstelling

  1. Stichting Strand Links heeft tot doel het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van kunst en cultuur, meer in het bijzonder van jonge kunstenaars. De stichting richt zich hierbij op beeldende kunst, keramiek en glaskunst, zilver en sieraden, fotografie en film, mode, theater, muziek en (regionale) culturele manifestaties op deze gebieden.
  2. Stichting Strand Links tracht deze doelstelling te bereiken door o.a. gerichte aankopen, aanmoedigingsprijzen, financiële ondersteuning voor productie of verdieping, financiering van deelname aan masterclasses, financiering van werkstages bij gerenommeerde kunstenaars, facilitering van exposities en dergelijke initiatieven.
  3. Stichting Strand Links heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur van Strand Links bestaat uit

Voorzitter: Lia Tieleman (links op de foto)
Secretaris / Penningmeester: Pascal van der Grijn (rechts boven op de foto)

Adviseur: Herman Doeleman (rechts onder op de foto)

ANBI status

Stichting Strand Links heeft de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, zonder winstoogmerk. In het kader van transparantie moet een ANBI een aantal gegevens publiceren. Deze vindt u hier.