We gaan een kunstwerk aanbieden aan de stad Leerdam

2022 stond in het teken van het "JAAR VAN HET GLAS". Internationaal wordt glaskunst extra onder de aandacht gebracht en worden allerlei initiatieven ontplooid. Dat bracht ons op het idee om aan  de GLASSTAD LEERDAM een kunstwerk inde openbare ruimte aan te bieden. Met de nadruk ...

nieuwe opzet voor onze ondersteunende activiteiten

We hebben besloten geen aanvragen voor NIEUWE projecten in behandeling te nemen. Projecten waar we een bestaande verbinding mee hebben, blijven we steunen. Onze "nieuwe richting" : het aankopen van werk van jonge kunstenaars. Lees hierover de pagina "Jong ...