NDT en de jeugd

Ook in 2018 steunen we het Educatieprogramma van het NDT.

Voor leerlingen uit het primair onderwijs is een combinatie van activiteiten samengesteld waarbij moderne dans en NDT centraal staan. Het doel is om de leerling bij alle activiteiten in aanraking te laten komen met de kunstvorm dans. Het uitgangspunt hierbij is: dans niet alleen ervaren door ernaar te kijken en erover te praten, maar ook door zelf te bewegen en dans te maken.