lustrum van het fortes festival

Het elk jaar maar beter en groter wordende Fortes Festival kon vorig jaar niet doorgaan in fysieke vorm vanwege het corona virus. Online kon er wel iets  worden bekeken, maar dat haalde niet bij het zo gezellige festival op het terrein van de school. Dit jaar zal het, mede vanwege de coronamaatregelen worden verplaatst naar september. Het Fortes Lyceum bestaat dan namelijk 150 jaar, een mooie aanleiding tot een grootse viering.

De eerste alinea van dit bericht werd vol optimisme geschreven in mei. Maar helaas moest er later toch worden besloten om het festival niet door te laten gaan wegens de nog altijd heersende pandemie. Jammer, jammer….

zie ook dit artikel in De Stad Gorinchem: https://www.destadgorinchem.nl/deeljenieuws/lokaal/675506/fortes-festival-spreidt-in-tijd-en-ruimte-langer-en-ruimer