Met zijn complexe bewegende machines brengt Jelle Korevaar emoties in beeld en toont hij de manier waarop mensen functioneren, vertelt hij. ,,Ik maak gebruik van de metaforische mogelijkheden van bewegende toestellen, maar mijn werken hebben ook te maken met techniek, circulaire economie en natuur. Ik probeer reuring te brengen met mijn werken. Ik gebruik vormen die uitdagen om na te denken over existentiële vragen. In deze tijd waar de kennis van machines, robotica en een hele reeks digitale technieken een vlucht neemt, is mijn werk denk ik zeer actueel.”

Sociale thema’s komen vaak terug in wat Jelle maakt. ,,Mijn werk ontstaat zowel vanuit liefde voor de religieuze gemeenschap als zijn teleurstelling daarin. De aanwezigheid van God is voor mij een feit. Echter, als christen vraag ik me af hoe ik me als kunstenaar moet verhouden tot deze God. Deze filosofische zoektocht laat mij niet los en is terug te zien in mijn machines. Ik wil dat mijn publiek meedoet en hoop door gesprekken met mensen tot nieuwe inzichten te komen.”

Dit jaar realiseerde hij een bijzondere installatie in Pictura, Dordrecht. Strand Links maakte de opstelling financieel mogelijk.

 ISEBEIKEN (Ik Stond Er Bij En Ik Keek Er Naar) is een studie naar de spanning tussen het lijden aan de ene kant en de toeschouwer aan de andere. Jelle zoekt naar een nieuwe benadering van de kruisiging van Jezus Christus. Het Bijbelse verhaal beschrijft het lijden van Christus, maar ook de rol van de mensen rondom hem. Zijn moeder Maria en de discipelen zijn diep bedroefd en geschokt. Daar tegenover zijn de Farizeeërs opgelucht en tevreden. Ook de soldaten reageren verschillend Sommigen proberen misbruik te maken van de omstandigheden. Andere tonen medelijden en berouw.