Cursus glasblazen in Leerdam

Stichting Glas in Leerdam (waartoe het Nationaal Glasmuseum en de Nationale Glasblazerij behoren) is een ambitieus project aan het opstarten onder de titel “Hotshop Basic Nationaal Glasmuseum”. Het is de bedoeling twee maal per jaar een leerling de kans te geven om te worden opgeleid tot glasblazer, een vaardigheid en een kunst die verloren dreigt te gaan. De leerling zal intensief (een-op-een) worden begeleid door een meester in het vak. Zo kan een immaterieel erfgoed voor de ondergang worden behoed en worden doorgegeven aan de volgende generatie. Strand Links juicht dit initiatief zeer toe omdat het naadloos past in onze doelstelling: jonge mensen een kans geven zich verder te ontwikkelen in kunstzinnig opzicht. Het is de bedoeling dat de cursus  snel van start gaat in de Nationale Glasblazerij te Leerdam. In combinatie met het Nationaal Glasmuseum een bezoek meer dan waard. Zie: www.nationaalglasmuseum.nl logo glasblazerij