aankoop 36: Ted Jooren

ARCH (Ted Jooren) – 1988 – Schoonhoven

| 100% CUBIC 01/02

 

Wanneer ik een stad, dorp, straat of ruimte binnenkom gaat mijn blik direct naar de vorm. De vorm van gebouwen, meubels of objecten. Per ongeluk ontstaan of tot in perfectie uitgevoerd. Met het werk dat ik maak onder de naam ARCH, zoek ik de verbinding tussen kunst en architectuur. Waar kunst over licht gaat en architectuur over ruimte gaat ARCH over vorm. Bij beide objecten vullen positief en negatief elkaar aan. De beukenhouten   werken roepen de vraag op: herkennen we de bekende architectonische vorm door het object zelf óf door de ruimte er omheen?

 

http://www.tedjooren.com