aankoop 3: Zaida Oenema

Zaida Oenema – 1990 – Den Haag

Mijn werk gaat uit van het gewone, het tijdelijke en soms onzichtbare. Momenten waarop alledaagse gebeurtenissen even samenkomen en weer verdwijnen. Zoals druppels water op een raam, wind waaiend over een veld, schaduwen die komen en gaan.

Een voorbeeld is de wind. Wind kan je niet zien, maar wel de effecten ervan, zoals kippenvel op je huid, ritselende blaadjes, of bewegend gras.

Hier maakt ik reliëfs van, met gereedschappen zoals potlood, pen, maar ook scalpel of soldeerbout op papier en hout.

De handelingen die ik uitvoer zijn allemaal nauwgezet, ritmisch, fysiek en handmatig, waarin het spel van licht, beweging, structuur en textuur een belangrijke rol spelen.

Het maak-proces is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Niet alleen het materiaal onderzoek, maar ook het gebruik van een grid, de herhaling van handeling of het ritme spelen een grote rol. Deze elementen dwingen mij tot absolute focus.

Ik zie mijn werken niet alleen als abstracties, maar ook als een gesprek of partituur: als een muzikale compositie met een !continuo’ er in. De menselijke hand zorgt er voor dat er een !trilling in de vorm of de melodie# ontstaat, omdat ik – hoe perfect ik het ook probeer te maken, geen machine ben.

Met mijn werken wil ik een moment van verstilling creëren, of een moment tussen de toeschouwer en het werk – als een soort woordeloze conversatie, iets tussen spreken en zwijgen in.

 

www.zaidaoenema.com

instagram: @zaida_oenema